Tuesday, October 19, 2010

Tuesday, April 20, 2010

NOKIA 3110c Formatting Key

វាយ​*​ជាមួយ​# រួចចុចកុងតាក់បើក

ដំណោះស្រាយសំរាប់​Mic សំរាប់ទូរស័ព្ទ​Nokia 3110c-6300-3500 ជោគជ័យ​1000%


Saturday, April 3, 2010

វិធីងាយៗសំរាប់ដោះស្រាយ​ចំណុចសាករបស់ទូរស័ព្ទគ្រប់ម៉ូឌែល


1-ដំបូងយើងគ្រាន់តែដឹងចំណុចណា​ជាជើង​បូក​ឬ​ដក​របស់ជើងសាក​និង​ចំណុចណាជាចំណុចភ្លើងចូលជើងថ្ម​(Vbat)!

2-យើងត្រូវរក​យ៉ូតមួយគ្រាប់​ដែលអាចដកយកបាន​ពីបតទូរស័ព្ទផេ្សង​ដូចជា​Nokia 1100,2300 (នៅលើ​nokia 1100 យ៉ូតមានឈ្មោះ​V100) និង​Resistor 0R ដែលអាចយកបាន​ពីបតទូរស័ព្ទដូចជា​3110c , 6300 (R2303)... ជាដើម ។

3-យើងត្រូវយកផ្នែក​ម៉ាស់​របស់យ៉ូតដាក់ចូលជើងសាកផ្នែកបូក​ហើយជើងយ៉ូតផ្នែកបូកដាក់ចូល​រេស្តង់​0R ហើយជើងផ្នែក​រេស្តង់​0R ម្ខាងទៀតដាក់ចូលជើងថ្មនៅចំណុច​Vbat (ជើងបូករបស់ថ្ម)

100000000% បានអនុវត្តន៍​និង​ជោគជ័យដោយ​www.khmer-upgrader.blogspot.com

Wednesday, March 31, 2010

All Crack In One Software


Download Link....

Sunday, March 7, 2010

ដំណោះស្រាយ​Nokia 3110c Camera Standby ជោគជ័យ​100%​បានតេស


Nokia 1202​ភ្លើងស​ជោគជ័យ​100%1-សូមស្វែងរកកំហូចតាម​HWKusf ​ឬ​Tonado​តើទូរស័ព្ទអាច​ Infor បានដែរ​ឬ​ទេ?​បើបានសូមមើលត្រង់ចំណុច​LCD បើវាមិនមានបញ្ហាផ្នែកអេក្រង់ទេ​វានិងប្រាប់ត្រង់​LCD គឹ


LCD Type​: WIN:SERI:8a NT7542​តែបើមានបញ្ហាផ្នែក​LCD នោះយើងនិងឃើញថា​LCD : unknown Lcd type


2-បើយើង​Infor មកឃើញ​ត្រង់ចំណុច​LCD ឃើញថា​LCD : Unkown Lcd type​សូមអនុវត្តន៌ដោយវាស់រកចំណុចដែលដាច់តាមរូមភាព​បើករណីដាច់នោះ​យើងអាចតខ្សែរលួសដូចរូបភាព
ខ្ញុំធ្លាប់បានជោគជ័យជាច្រើនដងហើយ​100% OKSunday, February 28, 2010

ដំស្រាយសំរាប់​Nokia 6500s មានបញ្ហា​Volume Key

ខ្ញុំបានធ្វើតេស្តសំរេចជោគជ័យ100%

Thursday, February 25, 2010

Nero v9.4.26.0 Ultra Edition Full
Download Link...
http://hotfile.com/dl/23127915/383f81c/Nero-9.4.26.0.incl.keymaker.rar.html

កម្មវីធីបង្កើតជារូបភាព​3D-Album

Sony Vegas Movie Studio HD 9.0c Build 30 Full


Download Link...

TuneUp Utilities 2010 9.0.2000.17 Full Version


Download Link...

កម្មវីធីសុវត្តិភាពពេលប្រើ​USB (USBFlash Security 2.1.1)

Download Link
http://hotfile.com/dl/26396884/7e14390/USB.5.2.10_with_serial.rar.html

កម្វវីធីសំរាប់ដោះកុំព្យូរទ័រពេលមេរោគលាក់​ Task Manager​ ឬ Folder Optionsលោកអ្នកគ្រាន់តែដោះគ្រីសចេញ​ហើយ Apply​ជាកាស្រេច
ដោនឡូតតាម
http://www.megaupload.com/?d=TKRFR7IH

Tuesday, February 23, 2010

វិធីងាយៗសំរាប់ទូរស័ព្ទ​ Nokia 6300, 6500s+6500c ,5310x...អត់មានប្រដាប់គិតលេខ


ខ្ញុំបានជួបជាញឹកញាប់សំរាប់អតិថិជន ដែលយកទូរស័ព្ទដូចជា Nokia 6300, 6500s , 6500c , 5310xpress យកមក​ Write ព្រោះអត់មាន Cashioអាឡូវនេះយើងមិចបាច់ចាំរ៉ាយទេ​ គ្រាន់តែ Copy កម្មវិធី Cashio ដែលអាចយកបានពី Link ខាងក្រោមមកបញ្ចូលក្នុង Memory Card​ ជាការស្រេច។

ដោនឡូដតាម

កម្មវីធីទប់ស្កាត់មេរោគ​Deep Freeze Full VersionsDownlaod Links....

Nokia N70 សាកថ្មមិនចេះពេញ​ហើយដើរកាំៗរហូតក្រោយប្តូរ​THAVO​បែរជាចេញ​Not Charging


នេះក៏ជាជំងឺមួយដែរ​ដែលស្រដៀងនឹង​Charger Not Supported ​ដែរ​ហើយក្រោយប្តូរ​RETUលទ្ធផលក៏​100% ដែរ

Monday, February 22, 2010

Nokia N70 Charger Not Supported ក្រោយប្តូរ​Btemp 47k​បែរជាចេញ​Not Charging


នេះជាជំងឺមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជួបជាញឹកញាប់​ហើយខ្ញុំបានអនុវត្តន៌តាមដំណោះស្រាយដែលខ្ញុំបានដាក់នេះ​ហើយគឺលទ្ធផលជោគជ័យ 100%

Nokia N73 បើកកាំម៉ាថតអត់ចេញ​


Nokia N73 បើកកាំម៉ាថតអត់ចេញ​​ដោយសារដាច់ជើងសេម៉ាខាងម៉ាស់មួយជើង​​​តខ្សែរមួយសរសៃ​ជោគជ័យ

Sunday, February 7, 2010

Nokia N70 មានរោគសញ្ញាចេញអេក្រង់ស ហើយគាំង


1-សូមត្រួតពិនិត្យកំហូចតាម​HWKufs ឬ​Tonado ឬ N-box ដើម្បីពិនិត្យមើលកំហូចជាមុនសិន

តើទូរស័ព្ទ​Infor បានឬអត់​បើបាននោះបានន័យថាទូរស័ព្ទខូច SOFTWARE (Write -OK)

2-បើចុច​Check ចេញពត៌មានប្រាប់ដូចខាងក្រោមសូមអនុវត្តន៌តាមរូបភាពដែលបាន​Post (OK 100%)

1ST BOOT : C0,0C [] [2.0.9.0]

OMAP ID : 17100701

OMAP MODE : 00

OMAP PBID : 04A9C3F47907CD416BB2FC995C10D9303A2E83CA

OMAP HASH : 2C05369F57CC3C4CF9E783E83D9B512B

OMAP ROID : AB5E4ADB27A06946

RAPx ID : 000000010000022600010006000C192101012200

EM 1 ID : 00000232

EM 2 ID : 00000352

RAPx PBID : 1F10020E531C51510E131162D9BC47ECED20BF43

RAPx MODE : 00

RAPx HASH : E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E14

RAPx ROID : F28A211FCEA7B19D

CMT 1ST Boot OK

CMT 2ND Bt: RAP3Gv2_2nd.fg, Ver: 1.21.0

CMT FLID0 : 00010002-00000111, Amd 29NS064J

CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000

CMT 2ND Boot OK

CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0

CMT KSIG0 : 0F72BF9DE5D6711B3B1133EBCAB5914FA419C78D

CMT VPP : Internal

DUAL LINE : True

CMT ALG Boot OK

APE 2ND Bt: helen3_2nd.fg, Ver: 1.35.0

00000090: 00 00

ERR: APE 2ND Boot FLB1_MSG_C2: 00000400000000B172 APE 2ND CONF

Rebooting Mobile

Nokia N70 មានរោគសញ្ញាចេញអេក្រង់ស​តែមានសំលេងណូគាពេលបើក


OK 10000%

Nokia 7610 មានរោគសញ្ញាចេញអេក្រង់ស​តែមានសំលេងណូគាពេលបើក1000​%​បានសំរេច

Nokia 3230 មានរោគសញ្ញាចេញភ្លើងស​តែសំលេងលឺណូគា


10000000000%​ជោគជ័យ

Tuesday, February 2, 2010

1202 1661 ដំណោះស្រាយថ្មីៗ

ដោនឡូដ
http://www.ziddu.com/download/5898802/1202.rar.html

Nokia 1200,1208,1650 បើកអត់ចេញភ្លើង


1650 បញ្ហាខាងផ្នែកពន្លឺ​100000000%​បានជោគជ័យ


2760 2630 6070​ឆេះហើយរលត់វិញ​1000%​ជោគជ័យ

គឹយើងមិនចំបាច់សរសេរ​Flash ឡើងវិញទេ​គឹគ្រាន់តែចុចលើ​Format Botton​គឹអូខេ

6300​ដំណោះស្រាយខ្លះៗ​អំពីរបៀបតខ្សែរ


1600-1112 មានសេវា​4​ទៅ​5​នាទីបាត់ទៅវិញ​ជោគជ័យ​1000%


1200 full solution ways


Advanced device lock for 5800

Download Link...

http://www.megaupload.com/?d=O7XPQHOD

Total Video Converter 3.60.100127Download Link

http://hotfile.com/dl/26124868/7ee8d9b/EMTotalVideoConverter3.60WithKeygen.rar.html

Nokia LCD FINDER


ដោនឡូដ​

1200 ដំណោះស្រាយចំណុចសាក​100%


China Mobile Hardware Solution_2010


http://www.4shared.com/file/213393659/9e461df7/China_Mobile_Hardware_Solution.html

NOKIA 6070 MIC JUMPER


6500c charging solution


5310,5130,5220,7210c,mic jumper


Battery Level For Nokia S60v5


Download Link...

កម្មវីធី​Skype 2.0.40 - Signed s60v5

Download Here
http://www.megaupload.com/?d=SYNWZX4U

Kaspersky Mobile Secuirty v8.0.51 Apps for Nokia 5800 N97


Download Link...

ស្វែងរក